Audit

Un audit (din latinescul audire = a auzi) este denumit în general o procedură de investigare sau de testare care este utilizată pentru a evalua procese, produse sau servicii în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor și liniilor directoare.
Un audit are efecte pozitive dacă este constructiv și prezintă potențial de îmbunătățire. Auditurile sunt adesea folosite pentru a verifica eficacitatea măsurilor în cadrul sistemelor de management al calității. Acestea sunt efectuate de auditori interni sau externi special instruiți.
Auditurile sunt acum comune în aproape toate organizațiile și companiile, de exemplu în domeniile managementului calității, managementului conducerii, producției, finanțelor, managementului IT, protecției datelor, managementului clienților, managementului de mediu și certificărilor.
În cadrul auditurilor, trebuie puse întrebări despre soluții, resurse, competențe, evaluări și pașii necesari pentru atingerea obiectivelor.
Raportul de audit este baza pentru implementarea sugestiilor de îmbunătățire.
Reflectarea asupra a ceea ce a fost realizat sau ratat, a reușit sau a eșuat, face parte din capacitatea unei companii de a învăța.

Vezi si:
administrare de calitate; procesul de lucru; eficienţă; Optimizarea proceselor
Legat de ghidurile QET:
T18 Audit; T16 SWOT; Q04 angajați; Q06 Managementul schimbării; Q12 Managementul calității; Q15 Procese; Q20 KVP
Înapoi la blog