categorie: 20 de criterii de transparență

„Transparența” este unul dintre cele trei elemente fundamentale ale unei culturi corporative conform înțelegerii QET. Conceptul QET include transparența structurii organizaționale, a proceselor de afaceri și a managementului corporativ față de angajați, parteneri de afaceri, clienți, piața muncii și public în ansamblu. Compania și activitățile sale economice ar trebui să devină „transparente”, adică „clar recunoscute” și „vizibile”, pentru aceste grupuri de interese.
Transparența poate fi atinsă, printre altele, prin rapoarte periodice de afaceri, ghiduri documentate, concepte notabile de identitate corporativă, comparații între companii, comunicare, marketing, evaluări și certificări.