Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSC) este un sistem echilibrat de indicatori de performanță cheie (=scorecard) pentru planificarea și controlul corporativ. Cu un BSC structurat corespunzător, managementul poate recunoaște din timp dacă implementarea strategiei sale este pe drumul cel bun.
Spre deosebire de sistemele tradiționale de cifre cheie, care sunt în mare parte orientate spre trecut și sunt limitate predominant la (adesea multe) cifre cheie financiare, BSC se bazează pe doar câteva cifre cheie esențiale din toate domeniile relevante ale companiei, precum și pe relațiile cauză-efect care le leagă.
Structura logică a unui BSC:
Viziune --> Strategie --> Perspective --> Factori critici de succes --> Cifre cheie --> Responsabilități și planuri de activitate pentru atingerea obiectivelor.
Zone corporative:
Pe lângă zona „Finanțe”, sunt incluse domenii precum „Clienți și piață”, „Procese și resurse interne”, „Inovații și angajați” precum și factori „soft” precum „Învățare și dezvoltare”, fiecare zonă reprezentată de un grup de figuri cheie. BSC poate fi folosit și în părți ale unei companii.

Vezi si:
sisteme KPI; benchmarking; Controlul; Management strategic; obiectivele corporative; Managementul performantei
Legat de ghidurile QET:
Q06 Managementul schimbării; Q08 Managementul produsului; Q13 Succesiunea; Q15 Procese; Q16 Organizare flexibilă; contracte T05; T06 Social Media; T14 Controlul; Benchmarking T15; T16 SWOT
Înapoi la blog