Raportare

Raportarea internă a companiei include mijloacele și măsurile unei companii pentru dezvoltarea și furnizarea de informații despre companie și mediul acesteia sub formă de rapoarte tipărite sau rapoarte disponibile în sistemul informațional.
Destinatarii/utilizatorii rapoartelor sunt de obicei conducerea companiei, directorii și angajații cu o nevoie specială de informații (de exemplu, reprezentanții de vânzări).
Obiectele de raportare sunt compania în ansamblu și, mai ales, domeniile de bază ale resurselor umane, finanțe, produse și servicii și clienți/piețe.
Sistemul de raportare operațională oferă și rapoarte pentru părți externe, cum ar fi contabilitatea.
Rapoartele relevante pentru decizii ar trebui să conțină câteva date și cifre cheie, deosebit de semnificative (în special ca serii cronologice), diagrame/grafice și scurte comentarii textuale.
Se face o distincție între rapoartele standard periodice și rapoartele ad-hoc.

Vezi si:
sisteme KPI; Balanced Scorecard; Controlul; Transparenţă; managementul TIC
Legat de ghidurile QET:
T03 Transparență corporativă; T12 Comunicare; T14 Controlul
Înapoi la blog