E-learning

Nu există încă o definiție uniformă. În general, e-learning (învățare electronică) se referă la predarea și învățarea folosind mediile electronice. Pe lângă „e-learning”, există și alți termeni precum învățarea pe computer, învățarea online, învățarea multimedia etc.
E-learning leagă procesele de predare și învățare cu tehnologiile informației și comunicațiilor (tehnologii TIC). Conținutul de predare și învățare este transmis cu suport computer. Formele de e-learning sunt învățarea locală ca formare bazată pe computer („offline”) și învățarea bazată pe rețea ca formare bazată pe web („online”)
E-learning a devenit o mare promisiune pentru economie și sistemul de învățământ în ultimii ani. Motivul principal pentru aceasta este răspândirea rapidă a noilor tehnologii TIC atât la locul de muncă, cât și în sectorul privat. Spre deosebire de formele de așa-numită predare față în față - cum ar fi predarea frontală clasică - e-learning se bazează exclusiv pe medii electronice.
Naturalitatea cu care sunt folosite acum computerele și internetul sugerează că aceste noi tehnologii vor servi din ce în ce mai mult la formarea profesională și în cadrul companiei în viitor.

Vezi si:
e-business; management de cunoștințe; competente cheie; Educație continuă
Legat de ghidurile QET:
Q17 Organizarea învățării; E16 Formare și educație continuă; T13 TIC
Înapoi la blog