Etica/etica afacerilor

Etica este studiul valorilor morale (teoria valorilor) și al cerințelor (teoria morală). Fără un consens etic de bază, societatea și economia de piață, organizațiile și companiile nu pot funcționa.
O companie riscă să-și piardă legitimitatea în societate dacă ignoră valorile etice și morale.
Etica corporativă analizează și justifică cultura corporativă. Este vorba despre valori și mentalități care reglementează acțiunile pentru a obține succesul corporativ (profit, creșterea valorii, cota de piață) într-un mod responsabil din punct de vedere moral, ecologic și social. Conceptul de etica corporativă, documentat printre altele în declarația de misiune, trebuie să țină cont de conflictul fundamental de obiective dintre scopurile orientate spre succes ale companiei și orientările societății. Este posibil ca societatea să fie nevoită să-și atingă obiectivele economice, cum ar fi maximizarea profitului, dominația pe piață, de ex. B. restricționează în favoarea cerințelor de durabilitate.
Etica corporativă necesită coordonare și comunicare între toți oamenii din companie, și pentru că autoritățile, tradițiile și religiile nu mai pot oferi o bază etică obligatorie.

Vezi si:
cultură corporatistă; Filosofia corporativă; orientare spre valoare; comerţ echitabil; Corupţie; integrarea persoanelor cu handicap; managementul diversității; stresul la locul de muncă; Protejarea datelor; corectitudine; Codul de conduită; cultura contractuala; Onorabil negustor; ISO 26000
Legat de ghidurile QET:
Q01 Abilități de conducere; Q04 angajați; Q02 Abilități sociale; Q09 clienți; Q10 Rețele; Etica 20; orientări T01; T02 CI; contracte T05; T06 Social Media; T07 Acorduri țintă; T08 managementul conflictelor; cultura erorii T09; furnizori T10; T17 Mediere
Înapoi la blog