Organizare flexibilă

Din ce în ce mai mult, sarcinile operaționale precum procesarea comenzilor, dezvoltarea, reorganizarea, lansările de produse și multe altele sunt organizate și realizate sub formă de proiect.
Capacitatea de a oferi soluții la probleme adesea complexe în cel mai scurt timp posibil este crucială pentru succesul de astăzi. Aceste cerințe pot fi adesea îndeplinite cel mai bine printr-o organizare de proiect flexibilă și eficientă. Modul în care compania tratează noile probleme și aplicarea consecventă a metodelor și instrumentelor de management al proiectelor de către angajați competenți și motivați este crucial pentru succesul proiectelor.
Proiectele sunt, ca să spunem așa, microcosmosul în care apar premisele managementului corporativ contemporan. Pentru structura și organizarea proceselor unei companii, o proporție mare de proiecte înseamnă că structurile vechi trebuie puse sub semnul întrebării, reutilizate, dizolvate sau înlocuite parțial.
Cele mai importante avantaje ale unei organizari de proiect:
- Limite de timp și costuri
- Ținte concrete, inclusiv pentru sub-obiective
- Răspuns flexibil la condițiile în schimbare
- Rezolvarea sarcinilor noi, inovatoare
- Combinarea sarcinilor individuale, inclusiv diferite domenii
- Echipe cu angajați cu abilități diferite

Vezi si:
procesul de lucru; managementul schimbării; eficiență, eficacitate; Proces de imbunatatire continua, sisteme de management, management proces; Reproiectare, organizare
Legat de ghidurile QET:
Q06 Managementul schimbării; Q07 Managementul resurselor umane; Q05 responsabilitate personală; Q13 Succesiunea; Q16 Organizare flexibilă; Q20 KVP, E05 protecția datelor; T03 Transparență corporativă; Benchmarking T15; T16 SWOT
Înapoi la blog