Managementul inovației

Inovația este invenția, dezvoltarea și, mai ales, implementarea practică a unei inovații. Aceasta poate fi o nouă formă de producție, tehnologie, organizare, proces sau un nou domeniu de aplicare. Cu toate acestea, inovațiile rezultă în principal din combinații noi de tehnici, structuri și procese care sunt cunoscute în principiu.
Scopul managementului inovației este de a construi și menține avantaje competitive prin utilizarea inovațiilor. În acest scop, observă tendințele, identifică tehnologii orientate spre viitor, le evaluează pentru adecvarea relevantă pentru industrie, inițiază transferul de tehnologie și permite proiectului să intre în producție de serie.
Cercetarea inovației de astăzi sugerează că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe implementarea potențialului propriu al companiei; Acest lucru poate crea avantaje competitive bazate pe puncte de vânzare unice reale.

Cu toate acestea, sclipiri aleatorii de inspirație nu sunt suficiente; Este necesar un management strategic al inovației.


Vezi si:
A ști cum; benchmarking; capital uman; Educație continuă; management de cunoștințe; managementul schimbării; reproiectare; Smart Factory; managementul riscurilor; administrarea procesului; Inovație deschisă
Legat de ghidurile QET:
Q06 Managementul schimbării; Q13 Succesiunea; Q15 Procese; Q19 Managementul riscului; Q18 Inovație; Q20 KVP; T13 TIC
Înapoi la blog