Mediere

(= medierea) este o procedură structurată pentru rezolvarea sau evitarea conflictelor în mod constructiv. Părțile în conflict (mediatorii) doresc să ajungă la o înțelegere amiabilă care să răspundă nevoilor și intereselor lor cu sprijinul unei terțe persoane imparțiale (mediator). Medierea nu este o instituție precum un tribunal de arbitraj, o comisie de conciliere, o comisie de arbitraj sau altele similare. Mediatorul nu ia nicio decizie și nici nu formulează recomandări sau sugestii pentru o posibilă soluționare a conflictului. Mai degrabă, scopul medierii este de a crea un cadru sigur în care părțile în conflict să poată vorbi despre conflictul lor și despre contextul acestuia și în care să poată elabora o soluționare a conflictului autodeterminată, consensuală și concretă.

Vezi și: managementul conflictelor; Atmosfera de lucru; Codul de conduită; Cultura contractuală Relație cu liniile directoare QET: Q03 Leadership; E17 Conformitate; orientări T01; contracte T05; T08 managementul conflictelor; T17 Mediere

Înapoi la blog