Competența angajatului

Schimbările în evoluțiile organizaționale, tehnice și operaționale, structurile și conținutul muncii impun în permanență noi cerințe privind calificările angajaților. Ceea ce este necesar astăzi este: Cunoștințe și abilități interdisciplinare ample. Cunoștințe de specialitate ample sprijină mobilitatea profesională. Fundamentele solide permit familiarizarea rapidă cu noi domenii de specialitate, adesea cuprinzătoare, și creează o bază bună pentru formarea ulterioară. Cunoștințele interdisciplinare sunt necesare deoarece inovațiile apar astăzi la interfețele diferitelor sisteme și tehnologii.

Cunoștințe de specialitate aprofundate

Pe lângă o bază profesională largă, pentru o practică profesională de succes sunt necesare și cunoștințe de specialitate aprofundate în domenii specifice selectate.

Gândire orientată pe proces

Înțelegerea proceselor tehnice și de comunicare facilitează colaborarea și permite producție eficientă și acțiuni orientate către client.

Creativitate și flexibilitate

În viața profesională, vi se cere să priviți sarcinile din perspective diferite și să dezvoltați soluții optime bazate pe cunoștințele și abilitățile dumneavoastră profesionale. Disponibilitatea și capacitatea de a lucra la diferite sarcini în paralel și de a putea reacționa rapid și ușor la condițiile în schimbare sunt calități importante pentru a supraviețui într-un mediu în schimbare rapidă.

Abilitati de lucru in echipa si comunicare

Toleranța, deschiderea, capacitatea de a face compromisuri și disponibilitatea de a accepta deciziile luate sunt factori importanți pentru a lucra împreună la sarcini și formează baza pentru un lucru de succes în echipă. O bună exprimare orală și scrisă facilitează abordarea proiectelor împreună și comunicarea soluțiilor. Capacitatea de a reprezenta, vizualiza și prezenta clar conexiuni previne neînțelegerile care pot avea consecințe costisitoare.

Motivația și capacitatea de a învăța

Dorința de a performa, capacitatea de a învăța și dorința de a continua pregătirea și de a dobândi noi competențe sunt o condiție fundamentală pentru toate activitățile profesionale de astăzi. (Pe baza: Hans Krebser, Buletinul SVB 8/02. Swissmem (Asociațiile ASM și VSM)

Vezi și: motivație; procesul de lucru; abilități de conducere; capital uman; A ști cum; competente cheie; Educație continuă; Managementul angajaților Relația cu liniile directoare QET: Q01 Abilități de conducere; Q04 angajați; Q02 Abilități sociale; Q05 responsabilitate personală; Q18 Inovație; Q20 KVP; E05 Protecția datelor

Înapoi la blog