organizare

Științele sociale văd organizațiile ca sisteme de acțiune orientate spre obiective cu o diviziune interpersonală a muncii. Companiile, autoritățile etc. sunt așadar organizații.
În companiile comerciale se face o distincție fundamentală între organizarea structurală și organizarea procesului. Structura organizatorică, prezentată în organigrama, formează cadrul ierarhic al unei organizații și stabilește condițiile-cadru. Termenii și caracteristicile importante sunt: ​​sistem de management ierarhic, ierarhii plate, sistem cu o singură linie sau mai multe linii, sistem de linie de personal, organizare matrice, organizare funcțională și divizională, organizare de proiect.
Organizarea procesului, prezentată în diagrame de flux sau diagrame de flux, include definirea proceselor de afaceri, de muncă și informare, ținând cont de spațiu, timp, resurse materiale și oameni. Astăzi, structurile corporative fixe sunt din ce în ce mai des dizolvate și înlocuite cu structuri de proiect flexibile, bazate pe timp.

Vezi și: Transparență; Verificarea antecedentelor; reproiectare; managementul riscurilor; administrarea procesului; Planificarea resurselor întreprinderii Referință la liniile directoare QET: Q06 Managementul schimbării; Q13 Succesiunea; Q14 Resurse; Q15 Procese; Q16 Organizare flexibilă; T03 Transparență corporativă; Benchmarking T15

Înapoi la blog