Managementul performantei

(germană: managementul performanței) se ocupă de managementul performanței în companii.
Managementul performanței își propune să măsoare, să gestioneze și să monitorizeze sistematic performanța angajaților, a echipelor și a proceselor. Scopul este de a îmbunătăți continuu atât performanța individuală, cât și performanța companiei în ansamblu. Managementul performanței are scopul, printre altele, de a obține efecte de învățare și de a construi motivația angajaților. Un sistem de măsurare a performanței (de exemplu, Balanced Scorecard) servește drept bază de date pentru înregistrarea obiectivă și echilibrată a performanței.
Ceea ce au în comun toate abordările de management al performanței este că includ nu numai variabile financiare, ci și (și mai ales) orientate spre viitor, non-financiare, pentru a permite planificarea holistică și controlul performanței și performanței companiei. Aici, performanța trebuie înțeleasă în sensul furnizării de servicii atât ca proces, cât și ca rezultat. Analiza performanței centrată pe proces este baza managementului performanței procesului.
În general, este necesar un amestec echilibrat de variabile pentru a măsura rezultatele financiare, eficiența procesului, calitatea și satisfacția angajaților și clienților.

Vezi și: leadership; coaching; Balanced Scorecard; Controlul; Eficacitate; eficienţă; sisteme KPI; sisteme de management; Motivația; administrarea procesului; optimizarea proceselor; obiectivele corporative; Managementul resurselor Relație cu liniile directoare QET: Q01 Abilități de conducere; Q03 Conducere; Q04 angajați; Q15 Procese; T07 Acorduri țintă; Q14 Resurse

Înapoi la blog