metoda QET

Metoda QET holistică și orientată spre valoare înțelege cultura corporativă ca fiind interacțiunea dintre calitate, etică și transparență și include toate domeniile cheie ale companiei prin intermediul indicatorilor și regulilor selectate (a se vedea explicațiile respective ale termenilor din lexicon).
Până în prezent, calitatea, etica și transparența companiilor comerciale și a altor organizații erau evaluate folosind seturi separate de reguli.
Standardele ISO aplicabile se referă în primul rând la calitatea proceselor.
Standardul ISO 26000 se aplică în domeniul eticii În afară de reglementările pentru contabilitatea corporațiilor, în prezent nu există cerințe standardizate în Germania pentru transparența companiilor. În SUA există SOX obligatoriu din punct de vedere juridic pentru transparența zonelor financiare ale companiilor mai mari.
Folosind sistemul de evaluare QET ca reper (indice) al culturii corporative, compania poate determina în ce măsură îndeplinește deja cerințele individuale ale metodei QET și unde există potențialul de îmbunătățire. Aici, auditorii interni sau externi calificați pot transmite cunoștințele lipsă și pot ridica compania la nivelul QET, care este apoi confirmat de emiterea busolei QET, care poate fi reînnoită la intervale individuale.

Vezi si:
administrare de calitate; etica/etica in afaceri; Transparenţă; Procedura de evaluare QET
Legat de ghidurile QET:
Despre QET
Înapoi la blog