Design de servicii

se ocupă de proiectarea serviciilor.
Serviciile au cel mai mare potențial de creștere astăzi. Înființarea de noi companii și creșterea vânzărilor multor companii pot fi în mare măsură atribuite serviciilor.
Proiectarea serviciului este o abordare holistică prin care interfețele diferitelor sisteme implicate într-un serviciu sunt proiectate peste granițele departamentale. Aceasta include proiectarea comunicării între persoanele implicate, precum și a resurselor și proceselor necesare.
Cu ajutorul unor metode specifice de proiectare a serviciilor, interfețele interacțiunii dintre furnizorul de servicii și destinatarul serviciului sunt afișate, evaluate și convertite într-un produs de serviciu.
Procesul de proiectare a serviciului constă de obicei din trei faze:
1. Analiza situației:
Aici sunt definite și evaluate mediul micro și macro, părțile interesate și obiectivele serviciului.
2. Creare de servicii/generare de idei:
Aici sunt dezvoltate mijloacele de rezolvare a problemelor definite.
3. Design de servicii:
Aici conceptele și procesele de servicii sunt combinate într-un singur serviciu.

Vezi si:
Comunicare; managementul schimbării; managementul inovării; Managementul clientilor; Marketing; Management de produs
Legat de ghidurile QET:
Q06 Managementul schimbării; Q09 clienți; Q15 Procese; Q18 Inovație; T11 Marketing
Înapoi la blog