Management strategic

(de asemenea: leadership strategic) se referă la planificarea, implementarea și analiza obiectivelor și orientărilor de conținut ale companiilor. Orizonturile de timp în managementul strategic variază de obicei între doi și cinci ani. Managementul strategic se bazează, printre altele, pe următorii factori strategici de succes:
- Unde are loc planificarea strategică (în vârf sau în alte puncte din ierarhie)?
- Scopul este maximizarea profiturilor sau se urmăresc și alte obiective? - Ar trebui dezvoltate și specificate strategii standard sau ar trebui să se pună accent pe descrierea și analiza proceselor reale? Analiza succesului strategiilor corporative ia în considerare următoarele aspecte:
- aspect bazat pe piață - aspect bazat pe resurse - aspect relațional (legat de propriile alternative de strategie sau strategii ale concurenților).

Vezi și: guvernanță corporativă; obiectivele corporative; Filosofia corporativă; managementul schimbării; managementul riscurilor; Verificarea antecedentelor; aprovizionare globală; guvernanța corporativă; inovare deschisă; branding de angajator; Conducere

Referință la liniile directoare QET: Q06 Managementul schimbării; Q07 Managementul resurselor umane; Q15 Procese; Q16 Organizare flexibilă; Q19 Managementul riscului; Q17 Organizarea învățării; Q18 Inovație; orientări T01; furnizori T10; T16 SWOT

Înapoi la blog