Management de mediu

este un domeniu esențial al managementului corporativ și are ca scop formularea obiectivelor de protecție a mediului și implementarea acestora în decizii în coordonare cu obiectivele companiei. Există puncte de contact cu managementul calității.
Managementul de mediu se referă la asigurarea compatibilității ecologice durabile a proceselor și produselor operaționale, a politicii de mediu și a măsurilor tehnice, eliminarea substanțelor periculoase pentru mediu și a dispozitivelor vechi, a performanței de mediu furnizate (rezultate ale măsurătorilor!), a respectării cerințelor oficiale/valorilor limită și responsabilitatea părților interesate pentru standardizare (persoane și grupuri cu posibilitatea de a obiecta).

Vezi si:
etica/etica in afaceri; administrare de calitate; Responsabilitate socială (CSR)
Legat de ghidurile QET:
Q06 Managementul schimbării; E01 Etica în afaceri; E18 Comerț echitabil; E19 Ecologie; E20 CSR; orientări T01; T02 CI; Furnizori T10
Înapoi la blog