Cultură corporatistă

Acest lucru în general și, de asemenea, în contextul QET înseamnă:

- Valorile, normele si regulile de conduita ale unei companii, eventual documentate in misiunea firmei

- comportamentul managerilor și angajaților în viața de zi cu zi a afacerilor

- relaționarea cu clienții, partenerii de afaceri și publicul

- Simboluri și artefacte care fac vizibile unele aspecte ale culturii companiei.

Cultura corporativă este „ADN-ul” unei companii. Este o colecție de tradiții, valori, reguli și atitudini care formează contextul pentru tot ceea ce se face și se gândește într-o organizație.
Deoarece managerii sunt evidențiați prin funcția lor de conducere, aceștia au o mare influență asupra angajaților și proceselor de afaceri în dezvoltarea și menținerea culturii corporative.

În companiile mici și mijlocii, cultura corporativă este modelată decisiv de către manageri încă de la început, în special de proprietari.
Standardul aici este identificarea cu compania, funcția model și angajamentul personal față de companie. Poziția competitivă, opțiunile de finanțare, strategia corporativă și planificarea succesiunii sunt decise de personalitatea antreprenorului.
Vezi si:
Filosofia corporativă; etica/etica in afaceri; obiectivele corporative; orientare spre valoare; identitate corporativă; managementul diversității; conducere; Codul de conduită; cultura contractuala; Onorabil negustor; Conducere
Legat de ghidurile QET:
Valorile de bază QET
Înapoi la blog