Filosofia corporativă

acoperă obiectivele pe termen lung ale unei companii și documentează baza valorii și strategiile cu care urmează să fie atinse obiectivele companiei. În acest sens, declarația de misiune corporativă reprezintă documentarea culturii corporative cu privire la aspecte precum: baza valorii, standarde, obiective strategice (viziuni), ordine (misiune), potențial, maniere, piețe, mediu.
Prin urmare, o declarație de misiune conține declarații relevante (principii directoare) despre cultura corporativă dorită.
Declarația de misiune corporativă servește la transmiterea „filozofiei corporative” tuturor angajaților și mediului. Formularea și implementarea declarației de misiune este una dintre sarcinile planificării strategice. Declarațiile bune de misiune au efecte pozitive pe plan intern și extern. Ei orientează, motivează, fac reclamă. O declarație de misiune poate fi un element esențial al identității corporative; Totuși, trebuie să-i dai viață, deoarece declarația de misiune corporativă are un impact de durată doar atunci când este implementată la nivelurile strategice și operaționale ale companiei.

Vezi și: cultura corporativă; obiectivele corporative; etica/etica in afaceri; orientare spre valoare; identitate corporativă; Corupţie; managementul schimbării; managementul diversității; conformitate; Codul de conduită; cultura contractuala; guvernanța corporativă; Onorabil negustor; conducere; ISO 26000

Referințe la liniile directoare QET: liniile directoare T01; T02 CI

Înapoi la blog