Educație continuă

Ceea ce se înțelege aici este formarea profesională și în cadrul companiei. Scopul este de a menține și extinde capacitatea profesională a unui angajat și de a promova avansarea în carieră.
În unele profesii, de exemplu în sectorul școlar sau al terapiei medicale, formarea profesională continuă este considerată esențială, iar permisul de practică este legat de participarea regulată la evenimente de formare continuă. În alte profesii, este necesară pregătirea continuă pentru a se putea afirma în fața concurenților. Dezvoltarea profesională ulterioară include și dobândirea de calificări suplimentare.
Odată cu îmbătrânirea din ce în ce mai mare a forței de muncă de astăzi, din cauza evoluțiilor demografice, se acordă din ce în ce mai multă atenție formării în cadrul companiei, inclusiv pentru angajații mai în vârstă.
Formarea profesională continuă este în esență un efort voluntar din partea salariatului, ale cărui costuri trebuie să le suporte, dar la care angajatorul contribuie adesea, de exemplu sub formă de subvenții financiare și/sau concediu plătit de la muncă. .
Costurile formării ulterioare în companie sunt însă suportate integral de către angajator.

Vezi și: capital uman; A ști cum; Motivația; Schimbări demografice; competența angajaților; E-learning

Relație cu criteriile QET: Q03 Leadership; Q04 angajați; Q07 Managementul resurselor umane; Q17 Organizarea învățării; E13 50plus; E16 Formare și educație continuă

Înapoi la blog