Orientare spre valoare

Valorile sunt caracteristici care sunt atribuite ideilor, relațiilor, oamenilor și chiar organizațiilor de către actorii sociali individuali, de grupurile sociale sau de societate. Aceste calități sunt importante și de dorit pentru cei care le prețuiesc.

Relevante pentru etica corporativă sunt caracteristici precum tradiția, valorile morale, valorile religioase, dreptatea, încrederea, fiabilitatea, valorile spirituale, disponibilitatea de a ajuta, loialitatea, libertatea, egalitatea (inclusiv genul), toleranța. Aceste valori ar trebui să fie evidente în declarația de misiune a companiei. Este important să implementăm valorile pe care managementul le consideră importante în cultura corporativă.
Câteva cuvinte actuale legate de valori:
Responsabilitate socială; management bazat pe valori; Management corporativ orientat spre valoare, durabilitate.

Vezi si:
etica/etica in afaceri; Filosofia corporativă; comerţ echitabil; Corupţie; integrarea persoanelor cu handicap; stresul la locul de muncă; Protejarea datelor; corectitudine; Onorabil negustor; ISO 26000
Legat de ghidurile QET:
Q01 Abilități de conducere; Q04 angajați; Q02 Abilități sociale; Etica 20; orientări T01; T02 CI; contracte T05; T06 Social Media; T07 Acorduri țintă; T08 managementul conflictelor; cultura erorii T09; Furnizori T10
Înapoi la blog