Echilibrul intelectual

„Capital intelectual” este un instrument de afișare și dezvoltare a capitalului intelectual al unei organizații. Folosește indicatori pentru a arăta conexiunile dintre obiectivele organizaționale, procesele de afaceri, capitalul intelectual și succesul în afaceri al unei organizații. În timp ce managementul cunoștințelor gestionează „cunoașterea” resursei la nivel operațional, echilibrul capitalului intelectual se ocupă de importanța strategică a cunoștințelor pentru crearea de valoare și viabilitatea viitoare a organizației. Structura unei declarații de capital intelectual
- Capitalul uman: reprezentarea cunoștințelor și aptitudinilor angajaților care sunt utilizate în mediul de afaceri (de exemplu, contribuții la productivitate)
- Capital structural: reprezentarea structurii organizatorice și de comunicare, precum și a infrastructurii tehnice (de exemplu, procesele companiei)
- Capital relațional: reprezentarea obligațiunii către clienții naționali și internaționali și critica partenerilor de afaceri
O declarație de capital intelectual nu urmează un sistem general acceptat și nu este supusă auditului situațiilor financiare anuale de către auditori. Legătura cu potențialul de câștig viitor este greu de stabilit.

Vezi și: managementul cunoștințelor; guvernanța corporativă; Management strategic

Relație cu criteriile QET: Q17 Organizarea învățării

Înapoi la blog